2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ LLP/ERASMUS (ERA-PLACES)


2η ανακοίνωση πλήρωσης χρηματοδοτούμενων θέσεων Πρακτικής Άσκησης φοιτητών σε χώρες της Ευρώπης, στο πλαίσιο της δράσης ERA-PLACES του Προγράμματος LLP/Erasmus για το ακαδ.έτος 2012-2013.

Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. του Παντείου Πανεπιστημίου (ισόγειο νέου κτηρίου), μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2013. Λεπτομερείς οδηγίες για τα βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι για τις υποχρεώσεις τους θα βρουν στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Αθήνας (http://www.teiath.gr/diethnwn/categories.php?mid=3174&id=3344&lang=el).
 

LLP/ERASMUS: ENHMEΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕRASMUS
LLP/ERASMUS
Ανακοινώνεται πως την Tρίτη 18 Δεκεμβρίου στις 10:30 π.μ. στην Αίθουσα Τελετών (Αίθουσα Αριστοτέλους -κτήριο Κεντρικής Διοίκησης) θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα για την ενημέρωση των φοιτητών για το Πρόγραμμα LLP/Erasmus.
Η συμμετοχή όσων προτίθενται να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα κρίνεται απαραίτητη, γιατί θα δοθεί βασική πληροφορόρηση και θα απαντηθούν διευκρινιστικές ερωτήσεις.
Στην Ημερίδα μας θα παραστούν Ακαδημαϊκοί Συντονιστές του Προγράμματος, μέλη του ESN (Erasmus Student Network), και πρώην μετακινηθέντες φοιτητές Erasmus.


 

"YOUR FIRST EURES JOB"-ATOΜΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΜΟΙΒΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 18-30 ΕΤΩΝ

H Commission στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας YOUTH ON THE MOVE και ΥΟUTH OPPORTUNITIES, σχεδιάζει προπαρασκευαστική δράση με τίτλο "your first EURES job", με σκοπό τη μείωση της ανεργίας μεταξύ των νέων στην Ε.Ε.
Για αυτό το σκοπό, για το 2012-2013, έχει προγραμματιστεί να μετακινηθούν 5.000 νέοι για να βρουν εργασία στο εξωτερικό για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών. Η δράση διαχωρίζεται από τα Προγράμματα ERASMUS, LdV και ΥOUTH, διότι πρόκειται για ατομική αναζήτηση πραγματικής αμοιβόμενης εργασίας.
Επιλέξιμοι να υποβάλουν αίτηση είναι νέοι 18-30 ετών, πολίτες της Ε.Ε. ή νόμιμοι κάτοικοι αυτής που αναζητούν εργασία εκτός της χώρας τους.
Η εν λόγω δράση χρηματοδοτεί μέρος των εξόδων πρώτης εγκατάστασης/ταξιδίου με ένα ενιαίο ποσό, το οποίο κυμαίνεται από 600 μέχρι και τα 1030 ευρώ, ανάλογα με τη χώρα προορισμού.
Επίσης, δίδεται η δυνατότητα χρηματόδοτησης μέχρι του ποσού των 300 ευρώ για την μετάβαση των ενδιαφερομένων για συνέντευξη.
Χρηματοδότηση μπορεί να δοθεί επίσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 250 άτομα προσωπικό), οι οποίες αναλαμβάνουν να προσφέρουν υποστήριξη για την περαιτέρω ένταξη των νέων αυτών στην χώρα προορισμού (λ.χ. μαθήματα γλώσσας, βοήθεια στην εγκατάσταση, υπηρεσίες coaching/mentoring, κ.α.)
Η αίτηση των φοιτητών και των επιχειρήσεων υποβάλλεται σε ενδιάμεσους φορείς.
Προς το παρόν, έχουν εγκριθεί τέσσερις ενδιάμεσοι φορείς από τη Γερμανία, Δανία, Ιταλία και Ισπανία αντίστοιχα.
Αυτό σημαίνει ότι οι νέοι που επιθυμούν να μετακινηθούν σε αυτές τις χώρες, μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά σε αυτούς τους φορείς.
Οι ενδιάμεσοι φορείς για την υποβολή αίτησης των φοιτητών και των επιχειρήσεων μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
Επιπλέον, η Commission έχει ανακοινώσει σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος για φορείς που ενδιαφέρονται να λειτουργούν ως ενδιάμεσοι μεταξύ επιχειρήσεων και νέων που αναζητούν εργασία στο εξωτερικό. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τους ενδιάμεσους φορείς είναι 20/9/2012.
Επιλέξιμοι να υποβάλουν αίτηση είναι Δημόσιες Υπηρεσίες/Φορείς που προσφέρουν υπηρεσίες εύρεσης εργασίας, γραφεία διασύνδεσης Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, Εμπορικά Επιμελητήρια, Δήμοι, κοινωνικοί εταίροι, κ.α.
Προσφέρεται χρηματοδότηση 95% των επιλέξιμων δαπανών.
Παρακαλούμε να ενημερώσετε τις Αρχές των Ιδρυμάτων σας, τα Γραφεία Διασύνδεσης καθώς και τους φοιτητές σας για τη νέα αυτή δυνατότητα που προσφέρεται.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τους ενδιάμεσους φορείς θα βρείτε στον εξής δικτυακό τόπο:
   

LLP/ERASMUS: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΕRA-PLACES) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2012-2013

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LLP/ERASMUS (Δράση ERA-PLACES - Πρακτική Άσκηση φοιτητών μέσω Ομίλου) καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να υποβάλουν τις αιτήσεις τους - για 3μηνη ή 6μηνη πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης - στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Παντείου Πανεπιστημίου το αργότερο μέχρι 06 Ιουλίου 2012. (Η κατάθεση γίνεται καθημερινά 10-13)
Για πληροφορίες συμμετοχής και έντυπα αιτήσεων μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική σελίδα του Τ.Ε.Ι.-Αθήνας (http://www.teiath.gr/diethnwn/categories.php?id=13171&lang=el ).
Τα ζητούμενα δικαιολογητικά είναι:
- αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - συμμετοχής- βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας
- ξενόγλωσσους τίτλους σπουδών
- επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
- βεβαίωση αποδοχής από την Επιχείρηση Υποδοχής (εφόσον υπάρχει).
Εδώ μπορείτε να βρείτε το κείμενο της Προκήρυξης


 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LLP/ERASMUS ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2011-12

Σύμφωνα με την από 26-3-2012 απόφαση της Επιτροπής LLP/Erasmus, εάν η χρηματοδότηση για την κινητικότητα με σκοπό τη διδασκαλία δεν απορροφηθεί, λόγω παραίτησης των δικαιούχων από το πρόγραμμα, το αρμόδιο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλει να προβεί σε συμπληρωματική προκήρυξη. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (π.χ. περιορισμένα χρονικά όρια, λήξη προθεσμιών κλπ.), ο Πρόεδρος της Επιτροπής LLP/Erasmus και Ιδρυματικός συντονιστής του προγράμματος φέρει την ευθύνη της επικύρωσης των μετακινήσεων του προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση.
Κατόπιν τούτου και σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσής μας –προκήρυξης σχετικής με την κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία στα πλαίσια του LLP/Erasmus και μετά την παρέλευση ικανού χρονικού διαστήματος προς ενημέρωση, εκ μέρους των αιτούντων, του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης για ό,τι αφορά τις εν λόγω μετακινήσεις τους σε Ιδρύματα του εξωτερικού, προβαίνουμε σε συμπληρωματική προκήρυξη των θέσεων για διδασκαλία για το ακαδ. έτος 2011-2012, οι οποίες έχουν μείνει ακάλυπτες, προκειμένου να απορροφηθεί η διαθέσιμη χρηματοδότηση του προγράμματος. Σημειώνεται ότι οι μετακινούμενοι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν ημερομηνία επιστροφής προς το Ίδρυμα του εξωτερικού έως και 30/9/2011 το αργότερο. ΄0λες οι ανωτέρω αιτήσεις που αφορούν στη συμπληρωματική προκήρυξη για το ακαδ. έτος 2011-2012, θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης έως 22/6/2012. Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου {«σκαναρισμένες», η σχετική «φόρμα» της αίτησης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας (Διεθνείς Σχέσεις)}.Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Για εξοικονόμηση χρόνου, προκειμένου να διευθετηθούν εγκαίρως όλες οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα διοικητικές διαδικασίες, παρακαλούνται όλοι οι αιτούντες να προβούν άμεσα στην απαραίτητη επικοινωνία με τα Ιδρύματα τού Εξωτερικού στα οποία επιθυμούν να μεταβούν, ώστε να ενημερώσουν το Τμήμα  Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης το γρηγορότερο δυνατόν για την επιβεβαίωση της μετακίνησής τους.
Υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία για την κινητικότητα με σκοπό τη διδασκαλία έχει ως ακολούθως:
Στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/Erasmus, προβλέπεται η κινητικότητα διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία στα πανεπιστήμια του εξωτερικού με τα οποία έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες.
Από το πρόγραμμα ορίζεται ότι κινητικότητα Διδασκαλίας μπορεί να πραγματοποιηθεί για ελάχιστη διάρκεια περιόδου διδασκαλίας πέντε (5) ωρών. Η μέγιστη διάρκεια ορίζεται στις έξι (6) εβδομάδες.
Για τις μετακινήσεις με σκοπό τη διδασκαλία προβλέπεται η καταβολή υποτροφίας. Η υποτροφία στόχο έχει να συμβάλει στην κάλυψη των δαπανών ταξιδίου και διαβίωσης της περιόδου διαμονής στο εξωτερικό, και υπολογίζεται με βάση τα ποσά ανά χώρα που μας γνωστοποιούνται από το ΙΚΥ κάθε χρόνο περίπου στα μέσα του καλοκαιριού. Στο αρχείο «Ποσά επιχορήγησης προσωπικού» μπορείτε να δείτε τα ποσά που ισχύουν για το ακαδημαϊκό έτος 2011 – 2012.
Διευκρινίζεται ότι στα έξοδα που καλύπτονται περιλαμβάνονται δύο ημέρες μετακίνησης, καθώς και έξοδα μεταφοράς προς και από τον τελικό προορισμό. Επίσης, επιτρέπεται η συμμετοχή διδασκόντων στο πρόγραμμα Erasmus χωρίς υποτροφία.
Σε περίπτωση που δεν είναι σίγουρη η δυνατότητα μετακίνησης του ακαδημαϊκού συντονιστή της συμφωνίας, είναι δυνατόν –με τη σύμφωνη γνώμη του- να μετακινηθεί στη θέση του άλλο μέλος ΔΕΠ του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου του Τμήματός του ή άλλου Τμήματος του Ιδρύματός μας, υπό την προϋπόθεση ότι το μέλος ΔΕΠ έχει υποβάλει και αυτός σχετική αίτηση μετακίνησης για διδασκαλία εντός της προθεσμίας της προκήρυξης. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι για να πραγματοποιηθούν οι κινητικότητες με σκοπό τη διδασκαλία θα πρέπει οι αιτούντες είτε να έχουν οι ίδιοι συνάψει συμφωνία στα πλαίσια του προγράμματος, οπότε θα μετακινηθούν με βάση τη συγκεκριμένη συμφωνία Erasmus, είτε θα πρέπει να έχουν προηγουμένως συνεννοηθεί με συνάδελφό τους του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου ώστε να κάνουν χρήση του δικαιώματος για κινητικότητα διδασκαλίας στα πλαίσια της συμφωνίας που έχει συνάψει το άλλο μέλος ΔΕΠ.
Στη συνέχεια, όλες οι συγκεντρωθείσες αιτήσεις θα υποβληθούν στην Επιτροπή Erasmus, η οποία θα αποφανθεί για την τελική κατάταξη με σειρά προτεραιότητας των αιτούμενων έχοντας υπόψη:
1. την Εθνική Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2012,
2. τις Οδηγίες για τη διαχείριση του Τομεακού Προγράμματος Erasmus για τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Έτος Σύμβασης 2012 (ακαδ. έτος 2012-2013), που αποτελεί τμήμα της σύμβασης Erasmus 2012/13 με το ΙΚΥ,
3. τις σχετικές με την επιλογή για διδασκαλία προηγούμενες αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματός μας, κυρίως τις από 1-4-2009, 10-7-2009 και 4-2-2010, με τις οποίες εγκρίθηκε η κατάταξη των υποψηφίων για διδασκαλία με βάση τα κριτήρια και τον πίνακα μοριοδότησης που εισηγήθηκε το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης,
4. το από 29-1-2010 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το Πρυτανικό Συμβούλιο, με βάση το οποίο ελήφθησαν προηγούμενες αποφάσεις για την κινητικότητα με σκοπό τη διδασκαλία,
5. την από 12-1-2011 απόφαση της Επιτροπής LLP/Erasmus σχετικά με την επικαιροποίηση των όρων λειτουργίας του LLP/Erasmus για ό,τι αφορά τις κινητικότητες με σκοπό τη διδασκαλία, την επιμόρφωση και τις σπουδές καθώς και τη σημερινή επικαιροποιημένη σχετική απόφασή του (βλ.θέμα 1ο),
6. τα ήδη εγκεκριμένα κριτήρια όπως αυτά περιγράφονται στον ισχύοντα πίνακα μοριοδότησης που καταρτίσθηκε από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες στα προαναφερόμενα 1,2 και 3, συμπεριλήφθησαν στο από 4-6-2009 σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα –εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος προς το Πρυτανικό Συμβούλιο και τα οποία τελικά εγκρίθηκαν με την από 10-7-2009 απόφαση του οικείου Πρυτανικού Συμβουλίου
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επιλογή των μελών διδακτικού προσωπικού που θα μπορέσει να μετακινηθεί λαμβάνοντας χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί με βάση τη σειρά προτεραιότητας που θα διαμορφωθεί με βάση τα κριτήρια επιλογής και μέχρι εξαντλήσεως του υπολοίπου του ποσού της συνολικής επιχορήγησης που διαθέτει το Ίδρυμά μας από την κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προβεί σε σχετική ανακοίνωση μετά την οριστικοποίηση του πίνακα προτεραιότητας των υπό μετακίνηση διδασκόντων.
Τα επιλεγμένα προς μετακίνηση στο εξωτερικό μέλη ΔΕΠ, θα πρέπει μετά την επιλογή τους, προκειμένου να επικυρωθεί η μετακίνησή τους και να λάβουν την αντίστοιχη χρηματοδότηση και οπωσδήποτε πριν την αναχώρησή τους στο εξωτερικό, να υποβάλουν τα παρακάτω έγγραφα:
i.  Άδεια Απουσίας από το Ακαδημαϊκό Τμήμα στο οποίο ανήκει ο διδάσκων
ii. Σύμβαση (θα αναρτηθεί κατά τους θερινούς μήνες τού 2012, οπότε και θα ληφθεί από την Ε.Μ.-Ι.Κ.Υ.), συμπληρωμένη σε δύο αντίτυπα
iii. Σχέδιο Διδασκαλίας (και σε έκδοση Word), ήδη εγκεκριμένο από τον αρμόδιο τού Πανεπιστημίου Υποδοχής. Το Σχέδιο Διδασκαλίας αποτελεί παράρτημα της Σύμβασης (βλ. ii. πιο πάνω)
Μετά την επιστροφή τους από το εξωτερικό, τα μέλη ΔΕΠ θα πρέπει να καταθέσουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης το αργότερο εντός μηνός από την επιστροφή τους τα εξής έγγραφα:
i. Βεβαίωση του Ιδρύματος Υποδοχής στο οποίο πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία, όπου θα αναφέρεται η διάρκεια της περιόδου διδασκαλίας στο εξωτερικό και ότι οι διδακτικές ώρες ήταν τουλάχιστον 5
ii. Παραστατικά εισιτηρίων: τιμολόγια ή αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων, κάρτες επιβίβασης, φωτοαντίγραφα θεώρησης (visa)
iii. Απόδειξη πληρωμής της οικονομικής ενίσχυσης από την τράπεζα
iv. Οποιοδήποτε υλικό παρήχθη ως απόρροια της διδασκαλίας στο Ίδρυμα Υποδοχής
v. Έκθεση του διδάσκοντος