Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. διαθέτει νέα ιστοσελίδα (erasmus.panteion.gr) στην οποία μπορείτε να βρείτε όλη την πληροφόρηση για το Πρόγραμμα. Το παρόν blog δεν αποτελεί ενημερωμένο διαδικτυακό τόπο του Τμήματός μας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

COUNTRY EGYPT RUSSIA CHINA SERBIA UNITED STATES CANADA TOTAL 
Studies Undergraduate 0 1 2 1 0 0 4
Studies Postgraduate 2 2 3 1 0 1 9
Studies Doctorate 1 3 4 1 0 0 9
Teaching 1 2 3 1 1 1 9
Training 0 0 0 0 0 0 0
Total per Country 4 8 12 4 1 2 31                            


 CHINA: -FUDAN UNIVERISTY  -ZHEJIANG UNIVERSITY

RUSSIA: -LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIVERSITY
                -ST. PETERSBURG UNIVERSITY

SERBIA: -UNIVERSITY OF BELGRADE

CANADA: -YORK UNIVERSITY
                    -UNIVERSITÉ DE LAVAL

EGYPT: -CAIRO UNIVERSITY
               -AL-AZHAR UNIVERSITY
*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΕΙ ΜΕ ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΘΟΣΟΝ ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ.