Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. διαθέτει νέα ιστοσελίδα (erasmus.panteion.gr) στην οποία μπορείτε να βρείτε όλη την πληροφόρηση για το Πρόγραμμα. Το παρόν blog δεν αποτελεί ενημερωμένο διαδικτυακό τόπο του Τμήματός μας
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ


    
    ΑΠΟ
 
    
    ΠΡΟΣ

    
ΚΥΚΛΟΣ        ΣΠΟΥΔΩΝ

 
ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ
   
  
 ΜΗΝΙΑΙΑ       ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ


     ΚΙΝΑ

 1ΟΣ, 2ΟΣ, 3ΟΣ 
   
    1.100€

         650€

ΕΛΛΑΔΑ

   
     ΡΩΣΙΑ

 1ΟΣ, 2ΟΣ, 3ΟΣ 

       360€

          650€

ΕΛΛΑΔΑ


     ΣΕΡΒΙΑ

 1ΟΣ, 2ΟΣ, 3ΟΣ 

       275€

          650€

ΕΛΛΑΔΑ


    ΚΑΝΑΔΑ

        2ΟΣ 

      1.100€

          650€

ΕΛΛΑΔΑ


  ΑΙΓΥΠΤΟΣ

     2ΟΣ, 3ΟΣ 

       275€

          650€Visa & Residence Permit guide for students