Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. διαθέτει νέα ιστοσελίδα (erasmus.panteion.gr) στην οποία μπορείτε να βρείτε όλη την πληροφόρηση για το Πρόγραμμα. Το παρόν blog δεν αποτελεί ενημερωμένο διαδικτυακό τόπο του Τμήματός μας

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ERA PLACES

Συμπληρωματική Προκήρυξη για Πρακτική Άσκηση μέσω του Προγράμματος LLP/Erasmus.
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων 15/01/2013 στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Παντείου Πανεπιστημίου (ισόγειο κίτρινου κτηρίου, ώρες υποδοχής Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 10:00-13:00).
Περισσότερες πληροφορίες στο site του ΤΕΙ Αθηνών (επικεφαλής του Ομίλου, όπου ανήκει το Πάντειο Πανεπιστήμιο).

- Κείμενο Προκήρυξης
 
- Αίτηση Συμμετοχής