Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. διαθέτει νέα ιστοσελίδα (erasmus.panteion.gr) στην οποία μπορείτε να βρείτε όλη την πληροφόρηση για το Πρόγραμμα. Το παρόν blog δεν αποτελεί ενημερωμένο διαδικτυακό τόπο του Τμήματός μας

Μετακίνηση για Διδασκαλία -STA

Α- Οι επιλεγμένοι προς μετακίνηση για Διδασκαλία θα πρέπει, πριν αναχωρήσουν στο εξωτερικό, να υποβάλλουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης τα εξής έγγραφα:

1)  Άδεια Απουσίας από το Ακαδημαϊκό Τμήμα στο οποίο ανήκει ο διδάσκων

2) Σύμβαση συμπληρωμένη σε τρία αντίτυπα..


3) Σχέδιο Διδασκαλίας  ήδη εγκεκριμένο από τον αρμόδιο του Πανεπιστημίου Υποδοχής. Το Σχέδιο Διδασκαλίας αποτελεί παράρτημα της Σύμβασηςα.
 
4) Φόρμα ατομικών στοιχείων Το έγγραφο αυτό συμπληρώνεται με πολύ προσοχή (Προσοχή το Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.) είναι απαραίτητο για την πληρωμήα.

5) Απόδειξη αγοράς του εισιτηρίου. Στη απόδειξη αγοράς του εισιτηρίου πρέπει να αναφέρονται τα στοιχειά του Πανεπιστήμιου (Παντείον Πανεπιστήμιο ΕΛΚΕ, ΑΦΜ: 090015175 ΔΟΥ: Ά Καλλιθέας, Λ. Συγγρού 136 ΤΚ 17671) Πρέπει να είναι πρωτότυπη  με σφραγίδα και υπογραφή από την έκδουσα εταιρεία
(Προσοχή: ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές οι αποδείξεις  αγορά εισιτηρίου ή τιμολόγια αγοράς εισιτήριου που αναφέρονται στην τιμή και άλλα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα μετακίνησης.Το παραστατικό πρέπει να αναφέρει την λέξη «Εξοφλήθηκε»).


Β- Μετά την επιστροφή τους από το εξωτερικό, τα μέλη ΔΕΠ θα πρέπει να καταθέσουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης το αργότερο εντός μηνός από την επιστροφή τους τα εξής έγγραφα:

1. Βεβαίωση του Ιδρύματος Υποδοχής στο οποίο πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία, όπου θα αναφέρεται η  διάρκεια της περιόδου διδασκαλίας στο εξωτερικό και ότι οι διδακτικές ώρες ήταν τουλάχιστον 5.

2.  Παραστατικά εισιτηρίων: τιμολόγια ή αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων, κάρτες επιβίβασης, φωτοαντίγραφα θεώρησης (visa). Εφόσον η χρηματοδότηση επαρκεί, θα αποζημιωθούν επιπλέον αποδείξεις ταξί/λεωφορείων/τραίνων για τη μετάβαση προς και από τον τελικό προορισμό.

3. Οποιοδήποτε υλικό παρήχθη ως απόρροια της διδασκαλίας στο Ίδρυμα Υποδοχής

4. Έκθεση του διδάσκοντοςα.