Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. διαθέτει νέα ιστοσελίδα (erasmus.panteion.gr) στην οποία μπορείτε να βρείτε όλη την πληροφόρηση για το Πρόγραμμα. Το παρόν blog δεν αποτελεί ενημερωμένο διαδικτυακό τόπο του Τμήματός μας

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΩΣ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013«Δηλώσεις μαθημάτων εμβόλιμης εξεταστικής για τους επί πτυχίω φοιτητές»

     Δηλώσεις που αφορούν τους επί πτυχίω φοιτητές (φοιτητές που έχουν υπερβεί τα 8 εξάμηνα σπουδών του κανονικού προγράμματος) θα πραγματοποιηθούν μέσω των Γραμματειών μεταξύ 4 και 7 Φεβρουαρίου 2013 (εσωτερικό δίκτυο και όχι internet).

            Τα μαθήματα που θα δηλωθούν είναι μόνο μαθήματα οφειλόμενα (διδασκόμενα-εξεταζόμενα σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων 8-20/02/13). Δεν θα δηλωθούν πρωτοδήλωτα μαθήματα (ούτε με μορφή αντικατάστασης: παλαιό ΕΕ ή ΕΥ με νέο ΕΕ ή ΕΥ), δεν θα γίνει συμπλήρωση κενού φοίτησης σε μαθήματα υποχρεωτικά που δεν έχουν ήδη δηλωθεί.

            Συμπλήρωση κενού φοίτησης κατηγορίας υποχρεωτικών  ή αλλαγή μαθημάτων κατηγορίας ΕΕ ή ΕΥ, θα πραγματοποιηθεί κατά τις κανονικές εαρινές δηλώσεις 9ου εξαμήνου που θα ακολουθήσουν κατά την διάρκεια του εαρινού εξαμήνου φοίτησης.

         Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών : ν+32  : ( βλέπει οφειλόμενα ΥΠ και ΕΥ, βλέπει επίσης και πρωτοδήλωτα ΕΥ τα οποία και δεν πρέπει να δηλώνει.)
         Κοινωνική Πολιτική : ν+18 : (βλέπει μόνο οφειλόμενα μαθήματα όλων των κατηγοριών ΕΕ, ΥΠ).
         Κοινωνική Ανθρωπολογία : ν+30 : (βλέπει μόνο οφειλόμενα μαθήματα όλων των κατηγοριών ΕΥ, ΕΕ, ΥΠ).
         Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας : ν+10 : (βλέπει μόνο οφειλόμενα μαθήματα όλων των κατηγοριών ΕΥ, ΕΕ, ΥΠ).
         Κοινωνιολογίας : ν+50 : (βλέπει μόνο οφειλόμενα μαθήματα όλων των κατηγοριών ΕΥ,  ΥΠ).
         Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης : ν+35 : (βλέπει μόνο οφειλόμενα ΥΠ και οφειλόμενα και πρωτοδήλωτα ΕΥ, θα δηλώνει μόνο τα οφειλόμενα ΥΠ και τα ήδη οφειλόμενα ΕΥ. Δεν θα αντικαθιστά ΕΥ μάθημα.)
         Δημόσια Διοίκηση : ν+26 : (βλέπει μόνο οφειλόμενα ΥΠ και οφειλόμενα και πρωτοδήλωτα ΕΥ, θα δηλώνει μόνο τα οφειλόμενα ΥΠ και τα ήδη οφειλόμενα ΕΥ. Δεν θα αντικαθιστά ΕΥ μάθημα.)
         Ψυχολογία : ν+40 : (βλέπει μόνο οφειλόμενα ΥΠ και οφειλόμενα και πρωτοδήλωτα ΕΥ, θα δηλώνει μόνο τα οφειλόμενα ΥΠ και τα ήδη οφειλόμενα ΕΥ. Δεν θα αντικαθιστά ΕΥ μάθημα.)
         Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού : ν+24 : (βλέπει οφειλόμενα και πρωτοδήλωτα ΥΠ και ΕΥ, θα δηλώνει μόνο τα οφειλόμενα ΥΠ και τα ήδη οφειλόμενα ΕΥ, δηλαδή τα μαθήματα με την ένδειξη “παλαιό”. Δεν θα αντικαθιστά Υπ ή ΕΥ μάθημα.

Παρακαλούνται οι επί πτυχίω φοιτητές Erasmus να μεριμνήσουν, μέσω του νομίμου εκπροσώπου τους, να υποβάλουν δήλωση μαθημάτων για την εμβόλιμη εξεταστική για τα οφειλόμενα και διδασκόμενα μαθήματα εαρινών εξαμήνων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εμβόλιμη εξεταστική θα πραγματοποιηθεί και για τα οφειλόμενα και διδασκόμενα μαθήματα των χειμερινών εξαμήνων στην εξεταστική του Ιουνίου (η δήλωση μαθημάτων έχει ήδη πραγματοποιηθεί με την κατάθεση της δήλωσης εαρινού εξαμήνου). Προς τούτο είναι απαραίτητο οι φοιτητές Erasmus να έχουν καταθέσει αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων που εξετάσθηκαν επιτυχώς στο Ίδρυμα υποδοχής και να έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία αναγνώρισης των επιτυχημένων μαθημάτων τους.