Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. διαθέτει νέα ιστοσελίδα (erasmus.panteion.gr) στην οποία μπορείτε να βρείτε όλη την πληροφόρηση για το Πρόγραμμα. Το παρόν blog δεν αποτελεί ενημερωμένο διαδικτυακό τόπο του Τμήματός μας

Έντυπα (STT-STA)

 

A- Μετακίνηση για Επιμόρφωση - STT

Σύμβαση Υποτροφίας Κινητικότητας για Επιμόρφωση.  
Σχέδιο Εργασίας.
Φόρμα ατομικών στοιχείων.
Έκθεση επιμόρφωσης.

 

Β- Μετακίνηση για Διδασκαλία -STA

Σύμβαση Υποτροφίας Κινητικότητας για Διδασκαλία.
Σχέδιο Διδασκαλίας.  
Φόρμα ατομικών στοιχείων.
Έκθεση του διδάσκοντος.