Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. διαθέτει νέα ιστοσελίδα (erasmus.panteion.gr) στην οποία μπορείτε να βρείτε όλη την πληροφόρηση για το Πρόγραμμα. Το παρόν blog δεν αποτελεί ενημερωμένο διαδικτυακό τόπο του Τμήματός μας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LLP/ERASMUS ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-14

Το University of Copenhagen στην Κοπεγχάγη της Δανίας μας ανακοίνωσε πως μειώνει τις διαθέσιμες θέσεις τους σε 1 (μία). Όσοι φοιτητές επιθυμούν να αλλάξουν την επιλογή τους μπορούν να προσέλθουν στο γραφείο μας την επόμενη εβδομάδα.

Από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε.