Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. διαθέτει νέα ιστοσελίδα (erasmus.panteion.gr) στην οποία μπορείτε να βρείτε όλη την πληροφόρηση για το Πρόγραμμα. Το παρόν blog δεν αποτελεί ενημερωμένο διαδικτυακό τόπο του Τμήματός μας

Ενημερωτική συνάντηση για τους επιλεγέντες ακαδημαϊκού έτος 2013-2014Όσοι φοιτητές έχετε επιλεγεί να μετακινηθείτε μέσω του Προγράμματος LLP/ERASMUS, θα πρέπει να παραστείτε στην ενημερωτική συνάντηση που οργανώνει το Τμήμα μας τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2013 και ώρα 12:00 στην Αίθουσα Τελετών (ισόγειο κεντρικού κτηρίου).

Η συμμετοχή σας θεωρείται απαραίτητη για την ορθή ενημέρωσή σας, προκειμένου να πληροφορηθείτε περαιτέρω για τις διαδικασίες που θα χρειαστεί να ακολουθήσετε για τη μετακίνησή σας στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής.