Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. διαθέτει νέα ιστοσελίδα (erasmus.panteion.gr) στην οποία μπορείτε να βρείτε όλη την πληροφόρηση για το Πρόγραμμα. Το παρόν blog δεν αποτελεί ενημερωμένο διαδικτυακό τόπο του Τμήματός μας

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

Κατόπιν επικοινωνίας μας με το Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ σχετικά με αιτήματα φοιτητών που θέλουν να διακόψουν την κινητικότητα Erasmus+ λόγω της τρομοκρατικής επίθεσης στο Παρίσι την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, μας απάντησαν "[...] εάν επιθυμούν φοιτητές του Ιδρύματός σας να διακόψουν τις σπουδές/πρκατική άσκηση στο Παρίσι, αυτό γίνεται αποδεκτό, εμπίπτει στην κατηγορία διακοπής της κινητικότηας για λόγους ανωτέρας βίας και οι φοιτητές μπορούν μεν να επιστρέψουν άμεσα, αλλά θα πρέπει να επιστρέψουν το υπόλοιπο της επιχορήγησης. Τυχόν περιπτώσεις, όπως λ.χ. φοιτητών που χρειάστηκε να διαμείνουν σε ξενοδοχείο λόγω της επίθεση, θα εξεταστούν χωριστά ανά περίπτωση". Εδώ μπορείτε να βρείτε τη σχετική επιστολή της Commission.