Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. διαθέτει νέα ιστοσελίδα (erasmus.panteion.gr) στην οποία μπορείτε να βρείτε όλη την πληροφόρηση για το Πρόγραμμα. Το παρόν blog δεν αποτελεί ενημερωμένο διαδικτυακό τόπο του Τμήματός μας

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ERASMUS+ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

22.12.2015, 10:00, Γραφείο: ΣΤ19------> Πανεπιστήμιο: Cairo University, Egypt/ Καθηγήτρια: κα. Τομαρά-Σιδέρη
22.12.2015, 10:00, Γραφείο: ΣΤ19------> Πανεπιστήμιο: Αl-Azhar University, Egypt/ Καθηγήτρια: κα. Τομαρά-Σιδέρη
23.12.2015, 11:30, Γραφείο: Δ19Α------> Πανεπιστήμιο: York University, Canada/ Καθηγήτριες: κα. Ριμπόλη, κα. Γιαλούρη
23.12.2015, 11:30, Γραφείο: Δ19Α------->  Πανεπιστήμιο: Fudan University, China/ Καθηγήτριες: κα. Ριμπόλη, κα. Γιαλούρη
23.12.2015, 11:30, Γραφείο: Δ19Α------>  Πανεπιστήμιο: University of Belgrade, Serbia/ Καθηγήτριες: κα. Ριμπόλη, κα. Γιαλούρη
07.01.2016, 16:00,  Γραφείο: Δ15 ------> Πανεπιστήμιο:Lomonosov, Russia/ Καθηγητής: κος Λέανδρος.
08.01.2016, 16:00,  Γραφείο:Δ15-------> Πανεπιστήμιο:Zhejiang, China/ Καθηγητής: κος Λέανδρος.
12.01.2016, 14:00, Γραφείο: Γ10-------->  Πανεπιστήμιο: Université de Laval, Canada/ Καθηγήτρια: κα. Βώβου


Σημείωση: Η παρουσία σας στη συνέντευξη είναι υποχρεωτική!