Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. διαθέτει νέα ιστοσελίδα (erasmus.panteion.gr) στην οποία μπορείτε να βρείτε όλη την πληροφόρηση για το Πρόγραμμα. Το παρόν blog δεν αποτελεί ενημερωμένο διαδικτυακό τόπο του Τμήματός μας

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης


Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης διαχειρίζεται τις σχέσεις του Παντείου Πανεπιστημίου με  εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού.

Το Τμήμα μεριμνά για την υπογραφή διαπανεπιστημιακών συμφωνιών και παρακολουθεί την υλοποίησή τους, και συγκεντρώνει και διενέμει στην πανεπιστημιακή κοινότητα του Ιδρύματός μας υλικό και πληροφορίες για προγράμματα επιστημονικών ανταλλαγών, καθώς και για προγράμματα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Σ.: μπορείτε να ενημερωθείτε για τις ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία από το συνοπτικό οδηγό τής Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/what_el.pdf ), για τα οποία μεταξύ άλλων συνάπτει διμερείς συμφωνίες συνεργασίας. 

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος συμπεριλαμβάνεται η οργάνωση για τη συμμετοχή του Ιδρύματος σε Διεθνείς εκπαιδευτικές εκθέσεις και συνέδρια.

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο είναι κάτοχος διευρυμένου χάρτη Erasmus (Extended Erasmus University Charter) για τα έτη 2007-2013.

Πληροφορίες για τις κεντρικές δράσεις τής Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα http://eacea.ec.europa.eu/about/programmes_delegated_to_eacea_en.php

Οι ετήσιες προσκλήσεις για το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση (LLP, Lifelong Learning Programme) αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ. www.iky.gr - Ευρωπαϊκά Προγράμματα - Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση - Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων.