Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. διαθέτει νέα ιστοσελίδα (erasmus.panteion.gr) στην οποία μπορείτε να βρείτε όλη την πληροφόρηση για το Πρόγραμμα. Το παρόν blog δεν αποτελεί ενημερωμένο διαδικτυακό τόπο του Τμήματός μας

Έντυπα Μετακινούμενων Φοιτητών

Αίτηση συμμετοχής εξερχομένων φοιτητών (και σε WORD)

Learning Agreement (αποτελεί παράρτημα της σύμβασης) (και σε PDF) και το Changes.
 
Letter of Acceptance (προαιρετική χρήση - δείτε το αρχείο ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ LLP/ERASMUS 2012-2013)

- Τροποίηση Σύμβασης.
Supervisor's Report (και σε WORD)

- Έκθεση Σπουδών Φοιτητή (και σε WORD)