Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. διαθέτει νέα ιστοσελίδα (erasmus.panteion.gr) στην οποία μπορείτε να βρείτε όλη την πληροφόρηση για το Πρόγραμμα. Το παρόν blog δεν αποτελεί ενημερωμένο διαδικτυακό τόπο του Τμήματός μας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS+ 2014 2015Στις ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ERASMUS+ 2015-2016 περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που θα σας καθοδηγήσουν για τις διαδικασίες που χρειάζεται να ακολουθήσετε από τη στιγμή της επιλογής σας ως Ερασμιακού Φοιτητή και μέχρι και την επιστροφή σας από το εξωτερικό.


Για γρήγορη αναζήτηση, δείτε:

1) Τα Μηνιαία Ποσά Επιχορήγησης ανά Χώρα για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

2) Το Χάρτη ΦοιτητήErasmus με τα δικαιώματα που απολαμβάνετε και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνετε με τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα.

3) Τα έγγραφα προς κατάθεση πριν την αναχώρησή σας για το εξωτερικό στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης:

    - Αίτηση συμμετοχής εξερχομένων φοιτητών (και σε WORD)

   - Σύμβαση φοιτητών Εrasmus σε τρία αντίτυπα και πρωτότυπη υπογραφή σε όλες τις σελίδες. Τα μόνα πεδία που επιτρέπεται να αλλοιωθούν είναι ΑΥΣΤΗΡΑ και ΜΟΝΟ τα προς συμπλήρωση (και σε PDF)

 -  Learning Agreement (αποτελεί παράρτημα της σύμβασης) (και σε PDF) και το Changes (PDF και WORD).


   - Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης

Χρήσιμα στοιχεία για το Πάντειο Πανεπιστήμιο (που μπορεί να σας χρειαστούν στη συμπλήρωση των εγγράφων που σας ζητούνται από τα Ιδρύματα Υποδοχής) μπορείτε να βρείτε στη σχετική ανακοίνωσή μας http://www.panteion.gr/index.php/announcements. Επίσης, εδώ θα βρείτε και τον Πίνακα των Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων, με τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

4) Τα έγγραφα προς κατάθεση μετά την επιστροφή σας από το εξωτερικό στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης:
-   Supervisor's Report (και σε WORD)
Τranscript of Records (επίσημη αναλυτική βαθμολογία)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τη συμπλήρωση όλων των παραπάνω εγγράφων συμβουλευτείτε τις πιο πάνω ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ERASMUS+ 2015-2016. Το έγγραφο  Supervisor's Report θα πρέπει να συμπληρωθεί και υπογραφεί / σφραγισθεί πριν την αναχώρησή σας από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής.