Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. διαθέτει νέα ιστοσελίδα (erasmus.panteion.gr) στην οποία μπορείτε να βρείτε όλη την πληροφόρηση για το Πρόγραμμα. Το παρόν blog δεν αποτελεί ενημερωμένο διαδικτυακό τόπο του Τμήματός μας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 18/12/2012

Την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε Ενημερωτική Ημερίδα για τους φοιτητές που επιθυμούν να μετακινηθούν με το Πρόγραμμα LLP/Erasmus την ακαδημαϊκή χρονιά 2013-14. 
Με την παρουσία τους μας τίμησαν ακαδημαϊκοί συντονιστές (καθηγ. Πρ. Παπαστράτης, καθηγ. Γ. Κοντογιώργης,  αναπλ. καθηγ. Γ. Τσιμουρής, αναπλ. καθηγ. Μ. Ψύλλα), καθώς και ο Ιδρυματικός Συντονιστής του Προγράμματος καθηγ. Στ. Περράκης και η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού καθηγ. Ι. Κριάρη.
Στην εκδήλωσή μας πραγματποιήθηκαν συνδέσεις μέσω skype με φοιτητές του Παντείου που βρίσκονται ήδη στο εξωτερικό, οι οποίοι μοιράστηκαν μαζί μας την εμπειρία τους.
Βρίσκονταν μαζί μας φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει την εμπειρία τους, οι οποίοι μας έδωσαν πολλές πληροφορίες για τα Πανεπιστήμια και τις πόλεις που επισκέφθηκαν, ενώ πολλές σημαντικές πληροφορίες μας έδωσε και ο Σύλλογος φοιητών Erasmus Παντείου (ESN).

Η Προκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 αναμένεται να δημοσιευθεί εντός του προσεχούς διαστήματος.