Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. διαθέτει νέα ιστοσελίδα (erasmus.panteion.gr) στην οποία μπορείτε να βρείτε όλη την πληροφόρηση για το Πρόγραμμα. Το παρόν blog δεν αποτελεί ενημερωμένο διαδικτυακό τόπο του Τμήματός μας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 2013-14Πίνακας Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων 2013-14 (τελευταία ενημέρωση 08/01/2013)

Η τελική λίστα με τα Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια θα ανακιονωθεί μαζί με το κείμενο της Προκήρυξης.