Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. διαθέτει νέα ιστοσελίδα (erasmus.panteion.gr) στην οποία μπορείτε να βρείτε όλη την πληροφόρηση για το Πρόγραμμα. Το παρόν blog δεν αποτελεί ενημερωμένο διαδικτυακό τόπο του Τμήματός μας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ 2012 - 2013ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 2012-2013

Στις ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ LLP/ERASMUS 2012-2013 περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που θα σας καθοδηγήσουν για τις διαδικασίες που χρειάζεται να ακολουθήσετε από τη στιγμή της επιλογής σας ως Ερασμιακού Φοιτητή και μέχρι και την επιστροφή σας από το εξωτερικό.

Για γρήγορη αναζήτηση, δείτε:

1) Τα ΜηνιαίαΠοσά Επιχορήγησης ανά Χώρα για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.

2) Το ΧάρτηΦοιτητή Erasmus με τα δικαιώματα που απολαμβάνετε και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνετε με τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα.

3) Τα έγγραφα προς κατάθεση πριν την αναχώρησή σας για το εξωτερικό στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης (προθεσμία υποβολής για τους μετακινούμενους κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013: 31 Μαΐου 2012 και για τους μετακινούμενους κατά το αντίστοιχο εαρινό εξάμηνο: 1 Νοεμβρίου 2012):

    - Αίτηση συμμετοχής εξερχομένων φοιτητών (και σε WORD)

    Σύμβαση φοιτητών Εrasmus σε τρία αντίτυπα και πρωτότυπη υπογραφή σε όλες τις σελίδες (και σε WORD). Τα μόνα πεδία που επιτρέπεται να αλλοιωθούν είναι ΑΥΣΤΗΡΑ και ΜΟΝΟ τα προς συμπλήρωση)

 -   Learning Agreement (αποτελεί παράρτημα της σύμβασης) (και σε PDF) και το Changes.


  -  Letter of Acceptance (προαιρετική χρήση - δείτε το αρχείο ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ LLP/ERASMUS 2012-2013)


   - Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης

Χρήσιμα στοιχεία για το Πάντειο Πανεπιστήμιο (που μπορεί να σας χρειαστούν στη συμπλήρωση των εγγράφων που σας ζητούνται από τα Ιδρύματα Υποδοχής) μπορείτε να βρείτε στη σχετική ανακοίνωσή μας http://www.panteion.gr/index.php/announcements. Επίσης, εδώ θα βρείτε και τον Πίνακα των Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων, με τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Αν παρατείνετε τις σπουδές σας στο εξωτερικό, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε και να καταθέσετε επιπλέον την Τροποίηση Σύμβασης.

4) Τα έγγραφα προς κατάθεση μετά την επιστροφή σας από το εξωτερικό στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης:
-   Supervisor's Report (και σε WORD)
Τranscript of Records (επίσημη αναλυτική βαθμολογία)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τη συμπλήρωση όλων των παραπάνω εγγράφων συμβουλευτείτε τις πιο πάνω ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ LLP/ERASMUS 2012-2013. Το έγγραφο  Supervisor's Report θα πρέπει να συμπληρωθεί και υπογραφεί / σφραγισθεί πριν την αναχώρησή σας από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής.

Για τα σχετικά έγγραφα και διαδικασίες μπορείτε να επισκεφθείτε και την ιστοσελίδα του ΙΚΥ, δηλαδή της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού του LLP/Erasmus: http://www.iky.gr/IKY/portal/gr/default/CMSGRWindow?action=2&uri=/gr/socrates/erasmus/foitites.html

Για τα Εντατικά Γλωσσικά Μαθήματα Προετοιμασίας (EILCs), μπορείτε να δείτε την ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/eilc/index_en.html