Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. διαθέτει νέα ιστοσελίδα (erasmus.panteion.gr) στην οποία μπορείτε να βρείτε όλη την πληροφόρηση για το Πρόγραμμα. Το παρόν blog δεν αποτελεί ενημερωμένο διαδικτυακό τόπο του Τμήματός μας

Μετακίνηση για Επιμόρφωση -STT

Α- Οι επιλεγμένοι προς μετακίνηση για Επιμόρφωση θα πρέπει, πριν αναχωρήσουν στο εξωτερικό, να υποβάλλουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης τα εξής έγγραφα:

1) Άδεια απουσίας για την περίοδο επιμόρφωσης υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας όπου υπάγεται ο μετακινούμενος

2) ΣύμβασηΥποτροφίας Κινητικότητας (σε τρία αντίτυπα). Η σύμβαση υποβάλλεται στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων & ΕΕ και μεταβιβάζεται στο Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας και Κονδυλίων (ΕΛΚΕ) και για υπογραφή της από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Έρευνας του Πανεπιστημίου καθηγητής Εξάγγελος Πρόντζας.

3) Σχέδιο Εργασίας. Το έγγραφο αυτό πρέπει να υπογραφεί από την Αρμόδια Υπηρεσία του Ιδρύματος Προέλευσης και Υποδοχής.(Για την υπογραφή του από το Πανεπιστήμιο Προέλευσης, κατατίθεται το έγγραφο στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. και υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος Erasmus καθηγητή Στυλιανός  Περράκης).

4) Φόρμα ατομικών στοιχείων. Το έγγραφο αυτό συμπληρώνεται με πολύ προσοχή είναι απαραίτητο για την πληρωμή.

5) Απόδειξη αγοράς του εισιτηρίου. Στη απόδειξη αγοράς του εισιτηρίου πρέπει να αναφέρονται τα στοιχειά του Πανεπιστήμιου (Παντείον Πανεπιστήμιο ΕΛΚΕ, ΑΦΜ: 090015175 ΔΟΥ: Ά Καλλιθέας, Λ. Συγγρού 136 ΤΚ 17671) Πρέπει να είναι πρωτότυπη  με σφραγίδα και υπογραφή από την έκδουσα εταιρεία
(Προσοχή: ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές οι αποδείξεις  αγορά εισιτηρίου ή τιμολόγια αγοράς εισιτήριου που αναφέρονται στην τιμή και άλλα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα μετακίνησης. Το παραστατικό πρέπει να αναφέρει την λέξη «Εξοφλήθηκε» )
Β- Μετά την επιστροφή τους από το εξωτερικό, τα μέλη του διδακτικού / διοικητικού προσωπικού θα πρέπει να καταθέσουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης άμεσα με  την επιστροφή τους τα εξής έγγραφα:

1. Βεβαίωση του Ιδρύματος Υποδοχής στο οποίο πραγματοποιήθηκε η επιμόρφωση, όπου θα αναφέρεται η διάρκεια της περιόδου επιμόρφωσης στο εξωτερικό

2. Παραστατικά εισιτηρίων: τιμολόγια ή αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων, κάρτες επιβίβασης, φωτοαντίγραφα θεώρησης (visa). Εφόσον η χρηματοδότηση επαρκεί, θα αποζημιωθούν επιπλέον αποδείξεις ταξί/λεωφορείων/τραίνων για τη μετάβαση προς και από τον τελικό προορισμό

4. Έκθεση επιμόρφωσης.