Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. διαθέτει νέα ιστοσελίδα (erasmus.panteion.gr) στην οποία μπορείτε να βρείτε όλη την πληροφόρηση για το Πρόγραμμα. Το παρόν blog δεν αποτελεί ενημερωμένο διαδικτυακό τόπο του Τμήματός μας

ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (EILCs) 2013-2014


Παρακάτω παραθέτουμε τα αποσπάσματα που σας αφορούν από την επιστολή που λάβαμε από το Ι.Κ.Υ. (Εθνική Μονάδα συντονισμού για το LLP/Erasmus) σχετικά με τα Εντατικά Γλωσσικά Μαθήματα Erasmus. Παρακαλούμε ενημερωθείτε και από τα συνημμένα και σημειώστε τις ημερομηνίες προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο Τμήμα μας:
Για τους φοιτητές που θα μετακινηθούν κατά το χειμερινό εξάμηνο: 24/05/2013
Για τους φοιτητές που θα μετακινηθούν κατά το εαρινό εξάμηνο: 25/10/2013
Όσοι από εσάς σκοπεύετε να παρακολουθήσετε EILCs κατά το χειμερινό εξάμηνο, πρέπει να ενεργήσετε άμεσα και οπωσδήποτε όχι αργότερα από τις 24/05/2013 για τις αιτήσεις σας στα Πανεπιστήμια Διοργάνωσης.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζοντας την πολιτική για την προώθηση της πολυπολιτισμικότητας και πολυγλωσσίας στις χώρες που συμμετέχουν σε κοινές ευρωπαϊκές δραστηριότητες, συνεχίζει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014 τη διοργάνωση των Εντατικών Γλωσσικών Μαθημάτων Erasmus (EILCs – Erasmus Intensive Language Courses) για την εκμάθηση των λιγότερο ομιλούμενων και διδασκόμενων γλωσσών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση. Σκοπός των μαθημάτων είναι η προετοιμασία των φοιτητών, πριν την έναρξη της περιόδου Erasmus που θα πραγματοποιήσουν στις χώρες αυτές.
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και την αίτηση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής http://ec.europa.eu/education/erasmus/eilc_en.htm
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 τα μαθήματα θα διοργανωθούν σε δύο φάσεις (καλοκαίρι του 2013, πριν από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου - Ιανουάριο - Φεβρουάριο του 2014, πριν από την έναρξη του εαρινού εξαμήνου) στις 24 παρακάτω χώρες:

Βέλγιο (ολλανδικά, φλαμανδόφωνη κοινότητα)
Βουλγαρία (βουλγαρικά)
Κροατία (κροατικά)
Εσθονία (εσθονικά)
Τσεχία (τσέχικα)
Δανία (δανέζικα)
Φινλανδία (φιλανδικά ή σουηδικά)
Ουγγαρία (ουγγρικά)
Ισλανδία (ισλανδικά)
Ιταλία (ιταλικά)
Ισπανία (μόνο για τις διαλέκτους Καταλανικά, Βασκικά, Βαλενσιανικά και Γαλικιανά)
Λετονία (λετονικά)
Λιθουανία (λιθουανικά)
Μάλτα (μαλτέζικα)
Κάτω Χώρες (ολλανδικά)
Νορβηγία (νορβηγικά)
Πολωνία (πολωνικά)
Πορτογαλία (πορτογαλικά)
Ρουμανία (ρουμανικά)
Σλοβακία (σλοβάκικα)
Σλοβενία (σλοβενικά)
Σουηδία (σουηδικά)
Ελβετία (ιταλικά)
Τουρκία (τουρκικά)
Στα συνημμένα αρχεία, θα βρείτε όλες τις οδηγίες για τη διαδικασία επιλογής, καθώς και το χρονοδιάγραμμα σχετικά με τις αιτήσεις και την επιλογή, προκειμένου να μπορείτε να έχετε μία πλήρη εικόνα της διαδικασίας.