Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. διαθέτει νέα ιστοσελίδα (erasmus.panteion.gr) στην οποία μπορείτε να βρείτε όλη την πληροφόρηση για το Πρόγραμμα. Το παρόν blog δεν αποτελεί ενημερωμένο διαδικτυακό τόπο του Τμήματός μας
 Invitation for Research Workshop: Analysis for Research - The Descriptive, Exploratory, Inferential, Predictive and Causal Analysis held on 30-31 July, 2013

banne-crunt-workshop4_950_459.jpg

International Research Workshop
Analysis for Research- The Descriptive,
Exploratory, Inferential, Predictive and Causal Analysis            
Software Application SPSS V. 20

Course Description:
RCTD is Organizing an International Research Workshop “Analysis for Research- The Descriptive, Exploratory, Inferential, Predictive and Causal Analysis” on 30 - 31 July, 2013 through HD Video Conferencing.

The workshop is designed to understand the key concepts and methods of statistical analysis required during the conduct of research for thesis/paper or research projects.  The workshop will help to understand techniques for summarizing and presenting data, estimation, confidence intervals, hypothesis testing, comparing groups, measuring associations, seeing relationships and predictive analysis.

The workshop will focus more on understanding of key concepts and statistical thinking, and less on formulas and calculations, which can now be done on statistical software (SPSS). The participants will be provided with their relevant discipline data sets, and they will perform the tests/exercises along with the international resource persons.

The researchers from Universities, Research Institutes, R&D organizations and Social Sector organizations can participate individually or institutional in their own auditorium/office/home from anywhere around the world. The individual participant can participate using a laptop/desktop computer connected through internet. For institutional registration and arrangements, contact us (00971528047514) or workshops@rctd.org.
Contents:

Descriptive Analysis using SPSS

·        Descriptive Analysis for Qualitative Data
·        Descriptive Analysis for Quantitative Data
·        Tabulation and Numerical Presentation of Data
·        Measuring the Central Tendency
·        Measuring Position and Dispersion
·        Selection of Appropriate Statistical tools for Data Presentation

Exploratory Data Analysis using SPSS

·        Box-and-Whisker Plots
·        Stem-and-Leaf Displays
·        Median Polish of Two-Way Tables
·        Nonlinear Smoothers for Time Series Data
·        Rootograms
·        Bubble Charts
·        Radar/Spider Plots
·        Scatter Plot Matrices
·        Coded Maps

Inferential Analysis using SPSS

Comparing Groups

·        T-tests
·        ANOVA
·        Repeated measurement ANOVA
·        MANOVA and MANCOVA

Measuring Association

·        Chi-Square Test
·        Fisher’s Exact Test for Nominal Scale Data
·        Coefficient of Contingency
·        Crammer’s V

Predictive Analysis using SPSS

·        Simple Linear Regression
·        Multiple Regression
·        Logistic Regression, Odds ratio

Causal Analysis using SPSS

Seeing Relationship

·        Pearson Correlation
·        Spearman Correlation
·        Partial Correlation
·        Multiple correlations

International Resource Persons:

Professor Dr. Muhammad Abu Salih
PhD in Statistics
University of Illinois
United States of America
President of the Union of Arab Statisticians
Advisor/Trainer
Research Center for Training & Development

Professor Dr. Arijit Chaudhuri
PhD in Statistics
Consultant/Coach for Quantitative Techniques and Analysis
Research Center for Training & Development

Mr. Anton Svendrovski
IBM SPSS Certified
Data Analyst
Head
STATSHELP
Toronto, Canada
Consultant/Coach for Data Analysis using SPSS
Research Center for Training & Development

M. Naseem
Trainer for Bureaue of Statistics
Expert of Quatitative  Data Analysis Using SPSS
Advisor/Trainer
Research Center for Training &Development (RCTD)

Program:
Date: 30-31 July, 2013 (Tuesday-Wednesday)
Time: 9:30am-3:00pm Dubai, UAE
International: US$ 200/participant
Institutional Participation:  US$ 15,00 (up to 40 participants)

Note: The Universities/Institutes are requested to organize this International level workshop in their own computer lab/auditorium. The host institute does not require to have any conferencing facility, the conferencing facility will be provided by RCTD. For Institutional participation and arrangements, contact us (00971528047514, 0092322-4309974) or workshops@rctd.org

Online Registration:
  
For online registration, kindly send us the following details on worshops@rctd.org

Full Name:
University/Institute:
Subject/Area of Research:
Email:
Time Zone:
Cell/Phone:
Postal Address: For courier of certiificate to be send after the workshop

The participant will also get

·        Resource Material (soft copy through email)
·        Certificate of Participation (through courier)
·        Software and workshop recordings (through courier) 

How to participate?

The registered participant will receive a confirmatory email from RCTD. The email will have a workshop join link. The participant will click the join link on the day of the workshop, the setup will complete in 2-3 minutes and participant will be connected with live HD Video Conferencing of the workshop.    

Requirements: 

·        Desktop computer/Laptop P4 or latest
·        Windows XP/ Vista/Windows 7/Mac
·        Internet connectivity
·        A set of Headphone & Mic (connect to your computer)

Who Should Attend?

  • Faculty Members
  • Research Scholars (MPhil/PhD)
  • Research Associates
  • Researchers of Medical Sciences
  • Researchers of R&D Organizations
  • Researchers of Social Sector Organization
Contact US:

Ateeq-ur-Rehman
Managing Director (MD)
Research Center for Training & Development (RCTD)
Cell: 
0092322-4309974, 00971528047514
Skype: research.rctd
Email: 
workshops@rctd.org


Research Center for Training & Development (RCTD)
P.O.Box: 54816, Abu Dhabi, UAE
Phone: 00971528047514, 00923224309974
Fax: 0092-42-35184451, 0092-42- 35224305