Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. διαθέτει νέα ιστοσελίδα (erasmus.panteion.gr) στην οποία μπορείτε να βρείτε όλη την πληροφόρηση για το Πρόγραμμα. Το παρόν blog δεν αποτελεί ενημερωμένο διαδικτυακό τόπο του Τμήματός μας

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ  ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ERASMUS


Παρακαλούνται οι επιλεγμένοι φοιτητές οι οποίοι πρόκειται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις / φορείς του εξωτερικού με ημερομηνία έναρξης μέχρι 15/10/2013, να αποστείλουν το αργότερο έως 15/09/2013 βεβαίωση έγκρισης/ αποδοχής του φορέα υποδοχής.


Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Πληροφορίες: Γ. Λιάτσου (210-9201484)
                                Α. Αρίφι (210-9201486)