Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. διαθέτει νέα ιστοσελίδα (erasmus.panteion.gr) στην οποία μπορείτε να βρείτε όλη την πληροφόρηση για το Πρόγραμμα. Το παρόν blog δεν αποτελεί ενημερωμένο διαδικτυακό τόπο του Τμήματός μας

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2015


Την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015, το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης έκοψε τηνπρωτοχρονιάτικη πίτα για το 2015. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι Πρυτανικές Αρχές, Τμηματικοί και Ακαδημαϊκοί Συντονιστές του Προγράμματος Erasmus, καθώς και εισερχόμενοι φοιτητές του Προγράμματος Erasmus. Την κοπή της πίτας πραγματοποιήσε ο Αναπληρωτής Πρύτανη Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Ιδρυματικός Συντονιστής του Προγράμματος Erasmus+ καθηγητής κ. Στέλιος Περράκης.


Ο Αναπληρωτής Πρύτανη Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
και Ιδρυματικός Συντονιστής του Προγράμματος Erasmus +
καθηγητής κ. Στέλιος Περράκης

Αριστερά ο Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου καθηγητής κ. Γρηγόριο Ι. Τσάλτας
Δεξίά ο Αναπληρωτής Πρύτανη Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
και Ιδρυματικός Συντονιστής του Προγράμματος Erasmus +
καθηγητής κ. Στέλιος Περράκης
Δεξιά βρίσκεται η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
καθηγήτρια κα Ι. Κριάρη
Δεξιά βρίσκεται ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
 και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
καθηγητής κ. Ε. Πρόντζας
Αριστέρα βρίσκεται ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Κεντρικής Διοίκησης &
Αναπλ. Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
κ. Α. Δάμπας

Δεξιά βρίσκεται ο Τμηματικός Συντονιστής Erasmus+ του Τμ. Δημόσιας Διοίκησης
Επίκ. καθηγητής κ. Α. Χάνος
Δεξιά βρίκσεται η Τμηματική Συντονίστρια Erasmus + του Τμ. Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού
Αναπλ. καθγήτρια κα Μ. Ψύλλα


Αναπλ. καθηγήτρια Τμ. Κοινωνικής Πολιτικής κα Γ. ΠετράκηΑριστερά η υπεύθυνη Εισερχομένων φοιτητών Erasmus+ κα Ε. Πιτσούλη
Στο κέντρο η Προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. κα Α. Καρδιακαυτίτη
Δεξιά η υπεύθυνη εξερχομένων φοιτητών Εrasmus+ κα Α. Πατεράκη


ριστούμε θερμά όλους για την παρουσία τους.

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης