Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. διαθέτει νέα ιστοσελίδα (erasmus.panteion.gr) στην οποία μπορείτε να βρείτε όλη την πληροφόρηση για το Πρόγραμμα. Το παρόν blog δεν αποτελεί ενημερωμένο διαδικτυακό τόπο του Τμήματός μας


Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ International Credit Mobility, η καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας κ. Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη επισκέφθηκε το Πανεπιστήμιο Al-Azhar της Αιγύπτου με το οποίο και διατηρούμε συνεργασία. Κατά τη διάρκεια σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Ελληνικής και Ιταλικής Γλώσσας στη Σχολή Γλωσσών και Μετάφρασης του Πανεπιστημίου Al-Azhar με θέμα τις ελληνο-αιγυπτιακές σχέσεις του 19ου και 20ου αι., η κυρία Σιδέρη πραγματοποίησε διάλεξη με τίτλο "The history of the Egyptiot Hellenism is an aspect of the history of Egypt". Στη διάλεξη παρουσιάστηκαν οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο, καθώς η ιστορία του αιγυπτιώτη ελληνισμού αποτελεί τμήμα της ιστορίας της Αιγύπτου.


Στην κυρία Μ. Τομαρά-Σιδέρη δόθηκε Τιμητική Διάκριση για τη διάλεξή της αυτή. Στην τελετή συμμετείχε ο καθηγητής Dr. Tarek Radwan (αριστερά της κυρίας Μ. Τομαρά-Σιδέρη ), Μορφωτικός Ακόλουθος της Αιγυπτιακής Πρεβείας, ο οποίος ανέφερε ότι οι βιβλιοθήκες, εκκλησίες, η ελληνική πλευρά του προξενείου στο Κάιρο και την Αλεξάνδρεια έχει μια τεράστια κληρονομιά για την ελληνική κοινότητα και τη συγχώνευσή της με την αιγυπτιακή κοινωνία, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη συνεργασίας των δύο μερών.Στο Κέντρο της φωτογραφίας είναι ο Κοσμήτορας Dr. Saeed Atial Aly ο οποίος προσφέρει την τιμηρική πλακέτα και δεξιά της δψτοφραφίας βρίσκεται ο καθηγητής Dr. Shaker Moussa.

Η επίσκεψη αυτή δημοσιεύτηκε σε δύο αιγυπτιακές εφημερίδες α) Domstar και β) Akhbar Masr.
Η πληροφορία πέρασε επίσης και στο site του Αιγυτπιακού καναλιού "ΟΝ tv".