Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. διαθέτει νέα ιστοσελίδα (erasmus.panteion.gr) στην οποία μπορείτε να βρείτε όλη την πληροφόρηση για το Πρόγραμμα. Το παρόν blog δεν αποτελεί ενημερωμένο διαδικτυακό τόπο του Τμήματός μας
Όσοι φοιτητές προέρχονται από το Τμήμα Ψυχολογίας και ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν κινητικότητα Erasmus+-Σπουδές παρακαλούνται να παρευρεθούν στην ενημερωτική συνάντηση που οργανώνει το Τμήμα Ψυχολογίας τη Δευτέρα 2/2 στις 14:30μ.μ.  στην αίθουσα σεμιναρίων της βιβλιοθήκης.